Chiro Contour Plush 脊康软
Chiro Contour Plush 脊康软
Chiro Contour Plush 脊康软
Chiro Contour Plush 脊康软
Chiro Contour Plush 脊康软
Chiro Contour Plush 脊康软
Chiro Contour Plush 脊康软
Chiro Contour Plush 脊康软
获得CAA澳洲脊椎推拿医师协会权威认证的一款床垫。
专注于健康环保品质和舒适体验感,与澳大利亚脊椎保健医师协会(CAA)长期合作,推出具有健康护脊的CAA系列床具,不仅有SleepMaker澳洲脊椎推拿医师协会推荐和监制许可证书予以佐证,还提供印有CAA专署标志的面料用于该产品,可谓是目前市面上极为严格的脊柱保健证书。
采用Climatex®干爽透气绗缝垫层,搭配冰凝恒温绵、Ultra Fresh®超清爽抗菌抗过敏保护系统,从根源上抗菌抑螨、循环透气、柔软舒压,健康助眠。

相关推荐